View Britta Mahnecke's LinkedIn profile
værktøjstavler billede 1
værktøjstavler billede 2

Værktøjstavler

Værkerne opstod af en undren over at alle enheder har hver deres oplader og en fustration over det kaos det medfører. Derfor har jeg sat opladerne i system. I dag er værktøjstavler ofte fleksible hulplader men i min erindring er værktøjstavlen lavet i træ og markeringen af hvor værktøjet har sin faste plads, er angivet som en shiluet tegnet med en streg rundt om værktøjet og efterfølgende er formen udfyldt. Jeg har lavet ”Tavlerne” som træsnit, hvor træets struktur skal erindre om de gamle værkstedtavler i træ. Opladerne fremstår som silhuetter, som markering af, at her kan opladeren hænges på sin plads. Værkerne var med på KP17

2 Træsnit 50x60 cm

© copyright Britta Mahnecke       I       Britta Mahnecke       I       Billedkunstner       I       Tretommervej 25       I       DK-8240 Risskov       I       e-mail britta_m@live.dk       I       mobil 51 54 89 40